Direktni Marketing

Personalizovana štampa

štampa računa, izvoda i drugih dokumenata sa varijabilnim podacima

Digitalna štampa omogućava personalizaciju dokumenta čime se kroz razvoj softverskih rešenja sprovodi masovna štampa varijabilnih dokumenata u koje spadaju računi, izovodi, opomene, direktna pošta …

Mnoge firme se susreću sa situacijama kada je neophodno za kratko vreme i u definisanim rokovima poslati na adrese velikog broja klijenata različita dokumenta.

Zato su personalizovanu – varijabilnu štampu i kovertiranje dokumenata telekomunikacione kompanije, banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, penzioni fondovi , komunalna preduzeća prepustili kompanijama specializovanim za tu vrstu štampe.

Tehnobiro je razvio ceo sistem usluga iz domena personalizacije, poštujući svetske standarde zaštite i bezbednosti podataka. Potvrda naše stručnosti su Ugovori sklopljeni sa komapnijama iz finansijskog sektora kao i sa Javnim komunalnim preduzećima.

Uspešno smo implementirali ISO standard 27001 – zaštite i bezbednost podataka.

Usluga personalizovane štampe i kovertiranja dokumenata uglavnom obuhvata:

 

Naš IT tim u zavisnosti od vaših potreba razvija posebnu aplikaciju kojom Vam omogućavamo da izaberete:

Saradnjom sa nama ostvarijete veliki broj benefita:

 1. Smanjićete troškove putem:
  • dugoročnog planiranja troškova na osnovu fiksnih cena naših usluga,  za sve vreme trajanja Ugovora o saradnji,
  • smanjenja administracije, jer mi štampamo i kovertiramo vaša poslovna dokumenta, a za sve naše usluge u toku meseca dobijate samo jedan račun od nas
  • uštede vremena koju ostvarujete u slučaju out source štampe i kovertiranja
  • naboljeg odnosa cena/kvalitet koji imaju korisnici naših usluga,
  • naša oprema pruža mogućnost insertovanja velikog broja flajera i lifleta u jedan koverat, čime se znatno smanjuju troškovi poštarine
 2. Imaćete sigurnog partnera:
  • garantovan kvalitet personalizovane štampe i kovertiranja,
  • svi poslovi se završavaju u garantovanom roku,
  • maksimalna sigurnost i tajnost vaših podataka,
  • dostupnost naših usluga 24 sata dnevno, 365 dana godišnje,
  • korišćenjem naših usluga dobijate i kompletan know- how iz ove oblasti,
  • bolji imidž vaše kompanije u očima korisnika,
  • dizajn, tekst i grafičko rešenje vašeg dokumenta.

Bez dileme – Tehnobiro