Direktni Marketing

Kovertiranje dokumenata

Slika2

 

Mašinsko insertovanje i pakovanje dokumenata je rešenje za velike količine pošiljki koje treba distribuirati korisnicima u kratkom roku.

Usluge kovertiranja se odnose na sve vrste materijala, bez obzira da li je štampan kod nas ili ne.

 

 

Jedini u Srbiji imamo mogućnost mašinskog insertovanja do 6 priloga uz glavni document ili višestrani  glavni dokumente .

Insertovanje i kovertiranje:

Integritet pošiljki:

Tehnobiro neprstano uvodi nove tehnologije i koristi razne nivoe kontrole obrade podataka čime se omogućava da se greška prilikom generisanja a samim tim i insertovanja i kovertiranja dokumenata svede na minimum.

Za potrebe kontrole i evidencije koristi se:

Vrste i formati koverata:

SIGURAN PUT POSLOVNE DOKUMENTACIJE