Direktni Marketing

Proizvodi

Tehnobiro je društvo koje je usko specijalizovano za:

Naši klijenti su najčešće finansijske insitucije – banke, osiguravajuća društva, penzioni fondovi za koje radimo štampu, insertovanje i kovertiranje:

Ulaganjem u proizvodnu opremu uspeli smo da zaokružimo proces štampe tako da sada imamo mogućnost za:

  1. offset štampom,
  2. digitalnom štampom,
  3. varijabilnom štampom,
  4. kovertiranjem dokumenta.

IT sektor

IT sektor ima mogućnosti da izradi aplikaciju za generisanje podataka koja je apsolutno usklađena sa zahtevima klijenta.

Naši dizajneri stoje na raspolaganju klijentima kako bi izgled štampanog materijala u potpunosti zadovoljio želje naručioca.

U sklopu firme Tehnobiro posluju i dva digitalna studija koja mogu da odgovore na svaki zahtev za štampanim materijalom, od vizit karte do bilborda.