Direktni Marketing

Najčešća pitanja

 1. Da li mora da bude štampa na koverti?
  Na koverti mora da stoji naziv pošiljaoca, njegova adresa kao i podatak u kojoj pošti je plaćena poštarina.
 2. U kom obliku se dostavljaju podaci?
  Prihvatamo sve vidove dokumenata txt,  Excel, xml …
 3. Na koji način se dostavljaju podaci?
  Društvo Tehnobiro poseduje SFTP server preko koga mogu da se dostavljaju podaci. Takodje dokumenta možete dostavljati i mail-om, nasnimljene na CD ili na flash.
 4. Kod slanja pošiljaka koji podaci moraju biti sadržani u bazi?
  Potrebno je da sadrži ime i prezime, adresa, mesto i poštanski broj.
 5. Koja je minimalna količina pošiljaka pri slanju direktne pošte?
  Minimalan broj pošiljaka je 100 kom.
 6. Koji uslovi su potrebni da se ispune da bi pošiljka bila okarakterisana kao direktna pošta?
  Direktna pošta je reklamna poruka koja je za svakog klijenta jednaka, znači u samom tekstu nema varijabilnih podataka.
 7. Čemu služi OMR?
  OMR sistem  omogućava grupisanje, kontrolu i selekciju višestranih priloga, čime se obezbedjuje da sve strane dokumenta budu upakovane u isti koverat.
 8. Da li može u jednu kovertu da se spakuje nekoliko dokumenata?
  U jednu kovertu može da se spakuje nekoliko dokumenata zavisnosti od veličine koverte. Na osnovu OMR oznake smo sigurni da je u svaku kovertu spakovan odgovarajući broj dokumenata njima pripadajućih.
 9. Koja je dokumentacija potrebna da bi se poslao veći broj pošiljaka?
  Tehnobiro društvo vam pruža kompletnu uslugu od prijema baze do predaje pošiljaka na Poštu. Ukoliko do sada niste sarađivali sa Poštom možemo da Vas uputimo kako da sklopite ugovor sa tom institucijom ili možete samo  nama da date ovlašćenje za predaju pošiljaka u vaše ime a za naš račun čime ćemo mi platiti poštarinu za Vaše pošiljke i cenu poštarine samim tim uračunati u cenu naših usluga.
 10. Da li možete da štampate BAR kod?
  Da, imamo softver koji služi za generisanje BAR koda u zavisnosti od broja i tipa karaktera koji vi želite.