Direktni Marketing

Direktna pošta

O direktnoj pošti

Drago nam je što razmišljate o direktnoj pošti jer je to najefikasniji vid direktnog marketinga -  9 od 10 poslatih pisama se pročita! Samim tim je i isplativa metoda jer rezultati dobro osmišljene kampanje prevazilaze uložena sredstva.

Direktna pošta je merljiva metoda jer  možete tačno da izmerite efekte urađene kampanje.

Direktna pošta je personalizovana jer je namenjena tačno imenovanim fizičkim i pravnim licima.

Smatra se i ciljanom metodom obraćanja klijentima/ potencijalnim klijentima jer možete da izaberete fizička i/ ili pravna lica kojima želite da se obratite shodno proizvodu koji reklamirate.

Tehnobiro Vam umnogome može pomći u formiranju odgovarajuće liste primaoca pošte  kako bi Vaša reklama dospela u prave ruke – pročitajte više

Vid reklamiranja preko direktne pošte je troškovno efektivna metoda zbog nižih troškova u odnosu na reklamiranje u masovnim medijima

Postoji hiljadu razloga da se obratite sadašnjim ili potencijalnim klijentima:

Imate našu podršku

 Naš stručni tim vas očekuje!

Baza podataka

Da bi reklamna kampanja bila uspešna neophodna je jasna ciljna grupa kojoj se obraćamo.

Pravna lica je moguće segmentirati prema:

Fizička lica je moguće segmentirati prema:

Baza podataka mora biti u odgovarajućem obliku (exel, txt …) sa neophodnim informacijama: